Информация и данни за контакт с Администратора

За връзка с Начално училище „Иванчо Младенов“

ЕИК/БУЛСТАТ: 000182916

Адрес: 3000, гр. Враца, ул. „Антим I“ №4

Телефон: 092/62-31-97; 092/66-35-71

Електронна поща:  nu_iv_mladenov@abv.bg

За връзка с Длъжностното лице по защита на данните

Име: Галина Янчева

Телефон: +359 887168108

Електронна поща: nu_iv_mladenov@abv.bg

За връзка с Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща : kzld@cpdp.bg

Интернет страницаwww.cpdp.bg