март 01, 2021

БАБА МАРТА ПОСЕТИ НУ „ИВАНЧО МЛАДЕНОВ”

В очакване на любимия и почитан български народен празник, Баба Марта и нейните помощници зарадваха…

Read More
март 01, 2021

Spelling Bee

Трима Spelling Bee шампиони в НУ „Иванчо Младенов“!!! На 25 февруари нашето училище се превърна…

Read More
февруари 25, 2021

Работа в партньорство на учители и специалистите от ресурсен екип

Съвместният урок започна с интересно и увлекателно въведение от г-жа Благоева с пристигнало писмо от…

Read More
февруари 25, 2021

Розова книга на доброто

Розова книга на доброто Click to read this book, made with Book Creator https://read.bookcreator.com

Read More
февруари 24, 2021

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ – 24.02.2021 г.

Да не допускаме агресията,насилието и грубостта в нашите взаимоотношения! Когато с усмивка Погледнеш света, Той в миг…

Read More
февруари 22, 2021

148-АТА ГОДИШНИНА ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Ученици и учители от Начално училище „Иванчо Младенов” отдадоха почит и поденесоха цветя пред паметника…

Read More
януари 31, 2021

ПРОЕКТ „СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА”

Тайните на необятния Космос са били предизвикателство за хората преди столетия. В днешни дни малките…

Read More
януари 29, 2021

Рециклирани материали се превърнаха в авторски творби на малките първокласници

        Иcтинcки пpоизведения нa изкycтвото cътвоpиxа първокласниците от pециклиpани матеpиали и подpедиxа твоpбите cи в…

Read More
януари 28, 2021

Приобщаване на първокласниците от НУ ,,Иванчо Младенов“ към света на четенето

Четенето е най-важното умение, което трябва да усвои всеки първокласник.  Като техника то се учи…

Read More
март 01, 2021

БАБА МАРТА ПОСЕТИ НУ „ИВАНЧО МЛАДЕНОВ”

В очакване на любимия и почитан български народен празник, Баба Марта и нейните помощници зарадваха…

Read More
март 01, 2021

Spelling Bee

Трима Spelling Bee шампиони в НУ „Иванчо Младенов“!!! На 25 февруари нашето училище се превърна…

Read More
февруари 25, 2021

Работа в партньорство на учители и специалистите от ресурсен екип

Съвместният урок започна с интересно и увлекателно въведение от г-жа Благоева с пристигнало писмо от…

Read More
февруари 25, 2021

Розова книга на доброто

Розова книга на доброто Click to read this book, made with Book Creator https://read.bookcreator.com

Read More
февруари 24, 2021

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ – 24.02.2021 г.

Да не допускаме агресията,насилието и грубостта в нашите взаимоотношения! Когато с усмивка Погледнеш света, Той в миг…

Read More
февруари 22, 2021

148-АТА ГОДИШНИНА ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Ученици и учители от Начално училище „Иванчо Младенов” отдадоха почит и поденесоха цветя пред паметника…

Read More
януари 31, 2021

ПРОЕКТ „СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА”

Тайните на необятния Космос са били предизвикателство за хората преди столетия. В днешни дни малките…

Read More
януари 29, 2021

Рециклирани материали се превърнаха в авторски творби на малките първокласници

        Иcтинcки пpоизведения нa изкycтвото cътвоpиxа първокласниците от pециклиpани матеpиали и подpедиxа твоpбите cи в…

Read More
януари 28, 2021

Приобщаване на първокласниците от НУ ,,Иванчо Младенов“ към света на четенето

Четенето е най-важното умение, което трябва да усвои всеки първокласник.  Като техника то се учи…

Read More