ОТКРИТ УРОК ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА НА ТЕМА „АЗ И МОЕТО ЗДРАВЕ“

Хипократ е най-великият лекар на Античността, наричан още „Баща на медицината“ и е казал: „Нека храната ви бъде лекарство и лекарството — храна!“. Колко истина има в думите му!

Госпожа Елена Тодорова проведе открит урок със своите третокласници по Човекът и природата на тема „Аз и моето здраве“. Целта на урока да се е изгради положително отношение към здравословния начин н живот.  В началото на часа с решаване на забавен ребус, учениците откриха какво е най-важното за живота на човека, а именно здравето. След това стигнаха до извода, че за да бъде човек здрав, трябва да се храни здравословно, да спазва лична хигиена и да спортува. Най-интересната част беше състезателната игра „Стани богат – стани отличник със знания“. В бурна надпревара и висока активност всички искаха да отговарят на въпросите. Разделени на отбори, г-жа Тодорова постави задача на учениците да изготвят дневно меню за шест деца с различни предпочитания към храна. Не ги затрудни и тази задача и те бързо се впуснаха в изготвяне на дневно меню за своя представител. Урокът завърши с презентация на всеки отбор с изготвеното дневно меню.

Учениците обогатиха и разшириха знанията си за здравословното хранене и здравословния начин на живот. Направиха изводът, че здравословното хранене има значение  за здравето на човека. Всички се  убедиха, че то не може да се купи от аптеката, а всеки сам трябва да полага грижи за него.

Гости на урока бяха ръководството, учители в ЦОУД и родители на ученици от класа.