Открита педагогическа практика „Три класа, два предмета, един урок“

Днес, 28.03.2024 г. учениците от 4 а, 4б, 4в клас с участваха в открита педагогическа практика – дуален открит урок по предметите музика и компютърно моделиране, на който присъстваха ръководството на училището и педагогически специалисти. Отборите включваха по пет участника от трите паралелки.

Четвъртокласниците се справиха отлично с предизвикателствата. Задачите включваха музикален лабиринт, пъзел с музикални инструменти, музикални гатанки и задачи свързани с равноделни размери, изготвени на програмата

MozaBook.

В предварително изготвени пликове, учениците получиха нотите на песни от учебното съдържание, които трябваше да програмират на Scratch, да разпознаят и изпълнят песента от задачата.

Отборите се справиха отлично с всички поставени задачи.