Какви рискове крие пасивното пушене?

На 21.03.2024 г.,  учениците от 3.б клас научиха от г-н Цветан Ангелов – главен експерт в РЗИ Враца какви са рисковете от пасивното пушене.  Учениците разбраха, че всеки прави сам избор да бъде здрав, обсъдиха причините, поради които хората решават да пушат, откриването на алтернативните възможности,  които да помогнат да задоволят потребностите им, без да се налага да употребяват цигари. В рамките на часа третокласниците изгледаха и видеоматериал за вредата от пасивното пушене.

Проучвания на Националния център по обществено здраве и анализи показват, че около 2/3 от децата в предучилищна и училищна възраст са пасивни пушачи с висок риск за белодробни заболявания. Тютюневият дим съдържа над 7000 отровни химически вещества, включително и 69 вещества, причиняващи рак.

Пасивното пушене никога не е безопасно. То може да увреди здравето на всеки, който го вдишва – особено децата.