Открит урок по български език и литература в 4. в клас

На 23.02.2024 г. като част от плана за вътрешно-училищната квалификационна дейност за учебната 2023/2024 г., г-жа Анелия Якимова проведе открит урок, с учениците от 4. в клас, на тема “Изговор и правопис на прилагателни имена“.

Гости бяха г-жа Цветелина Цветкова – Старши експерт за обучението в начален етап, г-жа Галина Янчева – заместник-директор на училището и учители в ГЦОУД.

Беше един много вълнуващ урок за учениците, които показаха своите знания за правописа на прилагателните имена, уменията им за работа в екип и преминаха успешно през куп предизвикателства. За затвърждаване на знанията и ангажиране на вниманието на класа, г-жа Якимова използва вътрешнопредметни и междупредметни връзки, а също и иновативни елементи като учене чрез игра и работа в екип.