Тренировка за евакуация при пожар

Днес, 27.10.2023 г. в нашето училище се проведе обучение по пожарна безопасност. Тренировката започна с подаден сигнал за пожар в класна стая, при който учениците спазиха всички правила за бързо и безопасно напускане на сградата. Пълната евакуация на всички се извърши през аварийните изходи на стълбището и коридорите без паника и суматоха. Последва кратка демонстрация на оборудването и средствата за индивидуална защита. Учениците с интерес разгледаха и се качиха в специализирания противопожарен автомобил, с който служителите ежедневно ликвидират инциденти и реагират на произшествия.