Ученици със специални образователни потребности изработиха красиви мартенички

Учениците със специални образователни потребности от Начално училище „Иванчо Младенов“ взеха участие с изработване на красиви мартенички в конкурс: „ С обич преплетени за здраве и късмет“.

Целта на ОУ „Цанко Церковски“ е обединяване на всички, които имат отношение към приобщаващото образование, развиване на отношение на приемане, съпричастност, разбиране индивидуалността на участниците и споделяне на идеята, че всеки човек е една вселена.