Един по-различен час на класа и екипно взаимодействие между педагогическия съветник, класния ръководител и учителя в ЦОУД на 2.б клас

В Деня на розовата фланелка, обявен в Начално училище „Иванчо Младенов“, учениците от 2.б клас имаха по различен час на класа. Разделени на екипи влизаха в ролята на тайни агенти и разшифроваха код за среща, откриваха скрити розови думи и създадоха своя речник на доброто. Най-важна беше извлечената  поука, че може да бъде малко доброто, но да значи много за някого.  Убедиха се, че различията между хората не могат да бъдат пречка за тяхното общуване. Във 2.б клас цари позитивна и приятелска атмосфера. Успешно е социализирането на ученик със СОП в учебно-възпитателния процес и приет от всички. Заслугата е изцяло класния ръководител г-жа Е. Тодорова, която целенасочена работи за неговото приобщаване. Със своето отношение към него, личния пример, който дава на учениците от класа и упоритостта, с която работи за социализацията и обучението му, тя съществено допринася за неговото развитие.В края на часа всички ученици получиха награда за активното участие, календарче с техни снимки, което беше изготвил г-н Николов – учител в ЦОУД, за да ги изненада.Екипното взаимодействие между педагогическия съветник, класен ръководител и учител в ЦОУД е пример за учениците. Ние вярваме, че с екипност, в духа на благоприятната работна атмосфера, с любовта ни към децата и ценностите, които носи всеки от нас ще продължим да успяваме.