Открит урок по математика в 3.а клас  на тема: „Мога да събирам и изваждам числата до 1000“.

16.12.2022 г. беше ден много вълнуващ за учениците от 3.а клас, които преминаха през куп коледни предизвикателства и показаха в открит урок, че са приятели на математиката.

        Учениците показаха , че вече могат да събират и изваждат числата до 1000 и притежават умения за работа в екип на основата на взаимопомощ и солидарност.

За затвърждаване на знанията и ангажиране на вниманието на класа, г-жа  Елеонора Стоева използва вътрешнопредметни и междупредметни връзки, а също и иновативни елементи като учене чрез правене, учене чрез игра и работа в екип.

Гости на урока бяха учители в ЦОУД и ръководството на училището.