Обучение за оказване на   първа помощ  при инцидент

На 17.10.2022 г. беше един специален ден, в който учениците от НУ „Иванчо Младенов“ преминаха обучение за оказване на първа помощ при инцидент  и придобиха умения как да реагират, когато попаднат в критична ситуация. Желаещите ученици получиха възможността да упражнят важни техники по оказване на първа долекарска помощ под ръководството на обучаващите. Практически те демонстрираха придобитите знания и умения. Научиха най-важното да вземат бързи и адекватни решения за оказване на ПЪРВА ПОМОЩ при различни травми и инциденти. Особено животозастрашаващи състояния, при които помощта в първите минути е от изключително значение.