Обучение от ПБЗН на учениците от 1-ви клас на тема: „Поведение при възникване на различните видове бедствия.“

На 14.04.2022 г., гост в НУ „Иванчо Младенов“- Враца бе господин Павел Янчик – инспектор в РДПБЗН – Враца.

По атрактивен начин инспектор Янчик представи на малките първокласници видовете природни бедствия. Учениците взеха участие в ролеви и симулативни игри, развиващи умения за адекватна реакция при възникване на природни бедствия и последващи кризи.

Благодарим, инспектор Янчик!