Световен ден за борба  с тормоза в училище  „Ден на розовата фланелка“  2022 г.

Днес, хиляди училища в цял свят отбелязват Деня на розовата фланелка като израз на неприемане на тормоза. Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни провокира да помислим как да постъпваме в подобни ситуации, а различни инициативи дават информация как можем да се противопоставяме на тормоза всеки ден.

И днес, 23.02.2022 г. всички ученици и учители казаха “Не на тормоза в училище”, избрали розов тоалет или аксесоар. Розовият цвят е символ на разчупените стереотипи, а посланията са по-силни, когато са подкрепени от важните за децата хора, техните учители. Със скромно тържество символично заявихме на света, че в нашето училище не се подкрепя тормозът и агресията между учениците.