16 ноември Meждународен ден на Толерантността

Международният ден на толерантността бе отбелязан в нашето училище с редица инициативи. С учениците от 3.в клас по време на заниманията в ЦОУД се проведе час по толерантност, в който бе представена презентация по темата и  събеседване за добрите постъпки. Под ръководството на своя учител и педагогическия съветник учениците споделиха позитивни послания и изготвиха постер на тема „Заедно пишем историята на доброто.“ Участваха в игри и показаха по свой начин многообразието от хора.

Учениците от 3.б клас отбелязаха този ден с послания за уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие, изгледаха презентация и изработиха табла с послания за толерантност. Най-забавната част бе изтеглянето на комплимент. Всеки осъзна, че добрите обноски и вежливите думи са мост между хората за трайни добронамерени отношения.

Всички ученици от групите в ЦОУД  изработиха табла за деня на толерантността и заедно  с тях  участваха и съучениците им в ОРЕС.

Ученическият парламент изготви грамоти за участвалите в конкурса под мотото „Един свят – общи мечти“ .

Обединихме се около призива „Да бъдем толерантни днес, утре и всеки ден!