Спешно!

Уважаеми родители, с писмо № 9105-389/10.11.2021 г. от Министерството на образованието и науката сме информирани относно осигуряването на бързи неинвазивни антигенни тестове за доказване на COVID-19, различни от доставяните до момента и посочени в декларациите за съгласие, и последващата организация, както следва: Във връзка с невъзможността да се доставят договорените количества от един от посочените в подадените декларации за съгласие с бързи неинвазивни антигенни тестове за доказване на COVID-19 е необходимо да информирате родителите на учениците за възможността техните деца да бъдат изследвани с V-check 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit, получил одобрение от Министерството на здравеопазването, със същите характеристики и от същия тип – с проба от слюнка, пуснат на пазара в България по реда на Закона за медицинските изделия и с оценено съответствие със съществените изисквания на Директива 98/79/ЕО за диагностичните медицински изделия. Демонстрационен клип за изследване с V-check 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit може да се види на следния линк: https://youtu.be/xev2c_oNzEc

С цел оперативност и при зачитане на правото на информиран избор родителите на учениците имат право да изразят своето несъгласие за тестване с новия вид тест. Несъгласието могат да изразят в гугъл-формуляра, който вече им е познат. След запознаване с посочения бърз неинвазивен антигенен тест за доказване на COVID-19, които не са изразили изричен отказ до 14 часа на 12 ноември 2021 г. (петък), ще се считат за дали съгласие за изследване на децата им с него. Предвид гореизложеното моля да изпратите клипа на родителите за запознаване. Засега се очертава да започнем присъствено на 16.11.2021 г. – вторник, но очаквайте допълнителна информация. Хубав ден! Бъдете здрави!