Ученически парламент към НУ „Иванчо Младенов“ -Враца

На 27.09.2021 г. се проведе първото заседание на Ученическия парламент при Начално училище „Иванчо Младенов”, на което присъстваха новоизбраните председатели на ученическите съвети  на паралелките от първи до четвърти клас. За учебната 2021/2022 г.  председател ще бъде Марая Тихомирова Димитрова от 3.в  клас, а заместник-председател Цветислав Цветомиров Иванов от 4.г клас.

Членове на Ученическия парламент за учебната 2021/2022 година

 1. Елена Бисер Маркова – 1.а клас
 2. Йордан Яворов Йорданов – 1.б клас
 3. Вихра Тихомирова Василева – 1.в клас
 4. Деа Иванова Найденова – 2.а клас
 5. Даная Венциславова Димитрова – 2.б клас
 6. Катерина Маринова Салкина – 2.в клас
 7. Мария Атанасова Парахулева – 3.а клас
 8. София Ивайлова Сибинова – 3.б клас
 9.  Марая Тихомирова Димитрова – 3.в клас
 10.  Александра Георгиева Иванова – 3.г клас
 11.  Валерия Сашкова Петрова – 4.а клас
 12.  Лилия Петева Донкова – 4.б клас
 13.  Марая Маринова Маринова – 4.в клас
 14.  Цветислав Цветомиров Иванов – 4.г клас

Ученическият парламент е доброволна и демократична форма на самоуправление на учениците за решаване на техни проблеми.  Ежедневно могат да дават предложения, обменят мнения и идеи във връзка с училищния живот и бъдещето на нашето училище. Чрез учениците се дава гласност на актуални въпроси и на училищни инициативи. Възпитаваме ги от малки в лидерски умения, отговорност и как да бъдат истински граждани.