Награда картина на Боян Янчев  за любознателните ученици от 3.в клас

На 25.05.2021 г. учениците от 3.в клас, посетиха Регионална библиотека „Христо Ботев“. На беседата „Четем в прослава на българската азбука“, учениците демонстрираха знания, с които впечатлиха г-жа Матилда Гогова – представил на фондация „Въздигане”. Наградата за тяхната любознателност е картината на Боян Янчев „Българската азбука“. Разделихме се с обещание за съвместен урок по българска история в четвърти клас.