Учениците от НУ “Иванчо Младенов”   отбелязаха Международния ден на търпението

Учениците от Начaлно училище „Иванчо Младенов“  отбелязаха Деня на търпението с много ентусиазъм, различни инициативи и  дейности.  Учителите от целодневното обучение на учебния ден поставиха акцент върху темата за търпението, прошката, проявите на съпричастност и разбиране към тези, които са различни от нас и потушаването на негативните чувства чрез диалог и толерантност. Представени бяха мулдимедийни презентации по темата, проведоха се беседи за приятелството и нашите взаимоотношения, формиращи търпението, четене на приказка за търпението и изработени рисунки с послание за търпението като безценна човешка добродетел. По паралелки се изработиха ангели, щъркели и пеперуди символи на вярата и добротата, с което апелират към изслушване, толерантност, приятелство, търпение и доброта в отношенията.        

За поредна година 25 март – Благовещение, се отбелязва и като Ден на търпението. В този ден училището чества и своя патронен празник.

Благодарим за прекрасната презентация, в която ни включи Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград!