Приобщаване на първокласниците  от НУ ,,Иванчо Младенов“ към света на четенето

Четенето е най-важното умение, което трябва да усвои всеки първокласник.  Като техника то се учи в училище, но любовта към него се възпитава от най-ранно детство. За да направи ученето за децата лесно и приятно, г-жа Миглена Коцева – логопед в училището, проведе групови занимания с първокласниците. Учениците чрез игри се разходиха в забавния свят на звуковете, сричките и думите. Малките възпитаници бяха разделени в работни групи и се забавляваха с интересните  и образователни игри: „Къщата на звуковете“, „Влакът на сричките“, „Улицата на римите“, „Преброй сричките в думите“, „Преброй звуковете в думите“, „Звукови и сричкови верижки“, „Разместване на срички”, „Моделиране на думи“ и т.н. Така учениците затвърдиха по забавен начин своите знания за звук, буква, сричка, дума и изречение.  Госпожа Коцева по забавен и интересен начин чрез логопедични занимания  подпомага езиково – говорното развитие на малките ученици

One Comment on “Приобщаване на първокласниците от НУ ,,Иванчо Младенов“ към света на четенето”

  1. Поздравление на училищното ръководство, осигурило логопедична подкрепа за всички деца, имащи необходимост от такава. Благодарности за идейността, реализацията и популяризирането на поредната приобщаваща практика. Гордейте се с успехите на учениците и професионализма на педагогическите специалисти, достигащи до индивидуалните нужди на децата!

Comments are closed.