Размяна на мартеници –  ритуал и традиция от векове

По стара традиция българите си разменят мартеници за здраве. Учениците от група ЦОУД 1. б клас, с учител г-жа Стоянова решиха да подарят мартеници на ученици от друг град. Изработиха ги с голямо старание и ги изпратиха на група  ЦОУД 1.б клас от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр.Ботевград, които  също изпратиха подарък мартеници на нашите ученици, с което много ги зарадваха.