Толерантност –     една топла усмивка, една подадена ръка, един по-хубав свят

Що е то толерантност? В какво се изразява тя и как да бъдем толерантни един към друг? Всички тези въпроси обсъдихме и разяснихме на учениците от 1.а клас в Часа на класния ръководител. По интересен и занимателен начин г-жа Узунова – педагогически съветник на училището презентира и запозна учениците с понятието „толерантност” и подари детелинка с десет златни правила, които учениците да спазват, а те с голямо удоволствие изработиха герлянд на толерантността, като отправиха различни призиви за проява на доброта, взаимопомощ и толерантно поведение.