Прием за учебната 2023-2024 година

Район за прием на ученици в I клас на НУ „Иванчо Младенов“ – Враца