Прием за учебната 2021-2022 година

Уважаеми родители,

Моля попълвайте само един от посочените формати на заявление за прием в 1.клас 2021/2022 г./гугъл формуляр/ или заявление 1ви клас 2021-22 г. /Word формат/

Прием за учебната 2020-2021 година