Даниела Веселинова-старши учител

Класен ръководител 1 а клас

Стела Благоева-старши учител

Класен ръководител 1 б клас

Светла Тодорова-старши учител

Класен ръководител 1 в клас

Маргарита Богданова-старши учител


Класен ръководител 1 г клас

Петя Иванова-старши учител

Класен ръководител 2 а клас

Алина Павлова – старши учител

Класен ръководител 2 б клас

Галя Стефанова-старши учител

Класен ръководител 2 в клас

Румяна Петрова-старши учител

Класен ръководител 2 г клас

Ирина Стоянова – старши учител

Класен ръководител 3 а клас

Елена Тодорова-старши учител

Класен ръководител 3 б клас

Татяна Петрова-старши учител

Класен ръководител 3 в клас

Елеонора Стоева-старши учител

Класен ръководител 4 а клас

Искра Николова- старши учител

Класен ръководител 4 б клас

Анелия Якимова-старши учител

Класен ръководител 4 в клас

Цветелина Кръстева-старши учител

Учител по музика

Снежана Върбанова-старши учител

Учител по английски език