Веселка Данчева -учител в ЦОУД група 1 а клас

Таня Димитрова-учител в ЦОУД група 1 б клас

Хенриета Беличовска-учител в ЦОУД група 2 а,в клас

Красимира Илиева-учител в ЦОУД група 2 в,г клас

Алина Павлова-учител в ЦОУД група 2 а,г клас

Ирина Стоянова-учител в ЦОУД група 2 б клас

Таня Василева-учител в ЦОУД група 3 б,г клас

Валерия Христова- Старши учител в ЦОУД група 3 а,г клас

Галя Веселинова-Старши учител в ЦОУД група 4 а,г клас

Николай Николов-учител в ЦОУД 4 б,в клас