Сигнали може да подавате на официалната електронна поща:

info-601031@edu.mon.bg

Съгласно изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни с подаването на сигнал, Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработени от Начално училище „Иванчо Младенов“-Враца.

ВАЖНО: За да бъдат коректно заведени и разгледани всички сигнали, трябва да бъдат написани на кирилица. Сигнали с грубо и нецензурно съдържание няма да бъдат разглеждани.

Документи, които не съдържат имена и адрес или електронен адрес на лицето са анонимни и не подлежат на разглеждане!