АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Организация на учебния ден
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Годишен план
Съдействие по проект "Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България-второ издание"
Заповед за обявяване на свободни места за записване на ученици в първи клас.
График за записване на ученици в І клас за учебната 2016 - 2017 год.
Отчет І-во тримесечие 2016 год. - PDF документ
Утвърден бюджет 2016 - PDF документ
Отчет Проект BG 051PO001.3.1.06 - ІV трим. 2015г. - PDF-документ
Отчет по Проект Коменски - ІV тримесечие 2015г.-PDF документ
Отчет бюджет - ІV тримесечие 2015г. - PDF документ
График за провеждане на контролни работи - PDF документ
Дневен режим - PDF документ
СИП 2015-2016 - PDF документ
Правилник за дейността на училището - PDF документ
Страници:    1  2  3  4  5  6  7