АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Стратегия 2016г.-2020г. - PDF документ
Правилник за дейността на НУ Иванчо Младенов
Бюджет ІІІ-то тримесечие 2016г.
Бюджет ІІ-ро тримесечие 2016г. - PDF документ
Етичен кодекс - PDF документ
Информация за свободни места за ученици - PDF документ
УУП - Ів клас
УУП - Іб клас
УУП - Іа клас
СИП 2016-2017г.
Седмично разписание ІІІ клас 2016-2017г.
Седмично разписание ІІ клас 2016-2017г.
Седмично разписание ІV клас 2016-2017г.
Седмично разписание І клас 2016-2017г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище от ученици
Страници:    1  2  3  4  5  6  7