КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Етичен кодекс - PDF документ
Информация за свободни места за ученици - PDF документ
УУП - Ів клас
УУП - Іб клас
УУП - Іа клас
СИП 2016-2017г.
Седмично разписание ІІІ клас 2016-2017г.
Седмично разписание ІІ клас 2016-2017г.
Седмично разписание ІV клас 2016-2017г.
Седмично разписание І клас 2016-2017г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище от ученици
Организация на учебния ден
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Годишен план
Съдействие по проект "Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България-второ издание"
Страници:    1  2  3  4  5  6