Начално училище Иванчо Младенов Враца - За нас
 


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Програма за превенция на ранното напускане на училище от ученици
Организация на учебния ден
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Годишен план
Съдействие по проект "Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България-второ издание"
Заповед за обявяване на свободни места за записване на ученици в първи клас.
График за записване на ученици в І клас за учебната 2016 - 2017 год.
Отчет І-во тримесечие 2016 год. - PDF документ
Утвърден бюджет 2016 - PDF документ
Отчет Проект BG 051PO001.3.1.06 - ІV трим. 2015г. - PDF-документ
Отчет по Проект Коменски - ІV тримесечие 2015г.-PDF документ
Отчет бюджет - ІV тримесечие 2015г. - PDF документ
График за провеждане на контролни работи - PDF документ
Дневен режим - PDF документ
СИП 2015-2016 - PDF документ
Страници:    1  2  3  4  5  6