КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Критерии за записване в първи клас - PDF документ
Заповед училищен план прием - 2017-2018г.
Бюджет 2017 г. - първоначален план - pdf документ
Програми за учебната 2016-2017 - PDF документ
Учебна програма по АЕ и Учебен план - PDF документ
Протокол от Обществен съвет от 26.01.2017г.
Протокол от ПС от 25.01.2017г.
Бюджет ІV-то тримесечие 2016 година
Информация - свободни места за ученици - PDF документ
Програма за предоставяне на равни възможности - PDF документ
Мерки за повишаване качеството на обучението-PDF документ
Стратегия 2016г.-2020г. - PDF документ
Правилник за дейността на НУ Иванчо Младенов
Бюджет ІІІ-то тримесечие 2016г.
Бюджет ІІ-ро тримесечие 2016г. - PDF документ
Страници:    1  2  3  4  5  6