АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Отчет първо тримесечие
Заповед за училищен план-прием - PDF документ
Правилник за вътрешния ред - актуализиран
Свободни места за ученици към 07.02.2018г.- pdf документ
Отчет на бюджета за 2017-та година
Cвободни места за ученици - PDF документ
Отчет бюджет ІІІ тримесечие
Актуални документи 2017-2018 учебна година - в PDF формат
ПРАВИЛНИК 15.09.2017 - PDF документ
УУП - ІІ клас - PDF файл
УУП - I клас - PDF файл
Отчет за изпълнението по бюджета за второ тримесечие на 2017г - PDF документ
Информация за социалните услуги
Обявени свободни места за ученици - PDF документ
Обявени незаети места - 03.07.2017 - pdf документ
Страници:    1  2  3  4  5  6  7