АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Мерки за повишаването качеството на образованието - PDF документ
Програма за гражданско образование - PDF документ
Програма за екологично образование - PDF документ
Програма за здравно образование - PDF документ
Програма за интеркултурно образование - PDF документ
Програма за превенция на ранното напускане на ученици от училище - PDF документ
Програма за предоставяне на равни възможности - PDF документ
Стратегия за развитие - PDF документ
Утвърдено седмично разписание 2019-2020 - PDF-документ
Отчет ІІI-ро тримесечие 2019 г. - PDF документ
Училищни учебни планове 2019-2020г. - PDF документ
Организация на учебния ден и седмичното разписание - PDF документ
Правилник за дейността на НУ"Иванчо Младенов" - PDF документ
Годишен план с приложения 2019-2020г - PDF документ
PDF документ
Страници:    1  2  3  4  5  6  7  8