КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Поставени цели: формиране на знания, умения и навици у учениците, свързани със здравословния начин на живот.
Проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование"
Страници:    1  2  3  4  5  6  7  8