АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
На 22.04.2015 г. учениците от ІІІ-а клас от НУ ,,Иванчо Младенов’’ посетиха хлебозавод ,,Житара’’ в град Враца. Хлебозаводът е един от най-големите производители на качествен хляб и хлебни изделия във Враца и региона.
На 21.04.2015 г. група ученици от ІІ-б клас, с класен ръководител г-жа Соня Еленкова, от НУ “Иванчо Младенов” посетиха модерното предприятие „Майстор Цветко”, известно с високото качество на произвежданите там месни продукти.
На 17.04.2015 г. ученици от ІІ-б клас, с класен ръководител г-жа Соня Еленкова, от НУ “Иванчо Младенов” посетиха предприятието за производство на мляко и млечни продукти „Млечен рай” и се запознаха с производствения процес в него.
На 01.04.2015 г. група ученици от НУ “Иванчо Младенов” посетиха сладкарска къща ”Кампино” – фирма, утвърдила позициите си на пазара и спечелила доверието на клиентите с високото качество на производствената си продукция.
На 21.11.2013 г. ученици от І клас проведоха „Карнавал на плодове и зеленчуци” като изработиха обемни плодове от хартия и корони с изображения на зеленчуци и плодове.
Рисунка, предаваща гледната точка на учениците за идеята на Проекта като цяло и основаваща се на техните знания и практически опит.
През месец ноември 2013 година 15 ученици от СИП Изобразително изкуство, под ръководството на госпожа Елеонора Стоева, изработиха плодове и зеленчуци, използвайки техниката папие-маше.
През месец ноември 2013 г. с учениците от ІІ-б и ІІ-в клас се проведе беседа – разговор на тема „Потребителска култура”.Целта на проведеното мероприятие бе чрез четене и осмисляне на съдържанието на опаковките на различни хранителни продукти, у учениците да бъдат формирани умения за разграничаване на полезните от нездравословните храни.
На 02.12.2013 г. ученици от ІІІ клас приготвиха разнообразни фигури от здравословни храни – плодове, зеленчуци и зърнени растения.
Попълването на анонимна анкетна карта е с цел придобиване на първоначална представа за количествените и качествени характеристики на формираните до момента знания, умения и навици у учениците, свързани със здравословния начин на живот.
Проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование"
Страници:    1