АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Попълването на анонимна анкетна карта е с цел придобиване на първоначална представа за количествените и качествени характеристики на формираните до момента знания, умения и навици у учениците, свързани със здравословния начин на живот.
Работим и с деца със специални потребности
Участваме в различни организирани мероприятия
Получаваме множество награди от олимпиади и конкурси
Участваме във всички празници и чествания в града
Деца участващи в СИП Математика
Деца участващи в СИП Рисуване
Деца участващи в СИП Английски език
Ученици участващи в СИП Музика
Участия в проведени спортни съзтезания
Засаждане на растения, изработка къщички за птички, изработка на интересни предмети от материали за рециклиране.
,,Час на плода’’- проект за здравословно хранене
Проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование"
Във връзка с инициативата 19 дни на ненасилие в училище, която се провежда в периода 1-19 ноември 2013 година, в рамките на глобалната инициатива за превенция на насилието срещу деца и младежи, методическото обединение на I клас проведе занятие на тема: „Моето училище- спокойно и сигурно място за мен“.
Страници:    1  2  3