АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Отговорник по реализиране на проекта: Стела Благоева, ст.възпитател 4клас

1. Посещение в Регионална библиотека ”Христо Ботев”-Враца за съвместно мероприятие с ученици от СОУ “Христо Ботев” във връзка с представяне на презентации:

“Здравословно хранене и начин на живот”
ПИГ III а,в – 04. 10.13 г. – Св. Тодорова
ПИГ III б,г – 04. 10.13 г. – П. Иванова
Работим и с деца със специални потребности
Участваме в различни организирани мероприятия
Деца участващи в СИП Математика
Деца участващи в СИП Рисуване
Деца участващи в СИП Английски език
Ученици участващи в СИП Музика
Участия в проведени спортни съзтезания
Засаждане на растения, изработка къщички за птички, изработка на интересни предмети от материали за рециклиране.
,,Час на плода’’- проект за здравословно хранене
Във връзка с инициативата 19 дни на ненасилие в училище, която се провежда в периода 1-19 ноември 2013 година, в рамките на глобалната инициатива за превенция на насилието срещу деца и младежи, методическото обединение на I клас проведе занятие на тема: „Моето училище- спокойно и сигурно място за мен“.
Страници:    1