АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Преместване на ученици, приемане на деца в първи клас - PDF документ
Издаване на удостоверения за валидиране - PDF документ
Издаване дубликат на удостоверение - PDF документ
Заповед за признаване завършен клас - PDF документ
Страници:    1