КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Коледни красоти - Ателие " Стъклопис" и група „Ръчно плетиво”
От началото на учебната 2016 / 2017 година работим по:
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004-004
Страници:    1  2  3  4