АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Покана до членовете на ОС - отчет III-то тримесечие
Покана за обществен съвет
Заповед за състава на обществения съвет
Протокол от общо събрание 30-11-2017.pdf
Покана за общо събрание
Покана за родителска среща
Протокол от проведено заседание на 14.03.2017г.
Покана за обществен съвет на 14.03.2017г. от 17,30ч
Протокол_обществен_съвет от 26.01.2017г.
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
Най-учтиво Ви каня да присъствате на заседание в сградата на Начално училище „Иванчо Младенов” гр. Враца – кабинет по музика – ІІ етаж, което ще се проведе на 26.01.2017 г. /четвъртък/ от 17.30 ч.
Заповед - определяне на поименен състав за Общо събрание - PDF документ
Протокол от Общо събрание 01.12.2016г. - PDF файл
Протокол - PDF документ
Покана за общо събрание - PDF документ
Покана за родителска среща
Страници:    1