АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
ДЛЪЖНОСТ - Старши ресурсен учител
ДЛЪЖНОСТ - Логопед, Комуникативни нарушения на развитието
ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ - Старши учител, начален етап на основно образование
ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ - Педагогически съветник
ОБРАЗОВАНИЕ - Висше - Психология
Страници:    1