КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Договор - PDF документ
Решение - Заповед №1752-362 от 31.01.2017г. - PDF документ
Протокол от 31.01.2017г. от Обществена поръчка №2
Обществена поръчка 2 - 11.01.2017 г.
Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки
Решение за прекратяване на процедурата- - 10.01.2017г. - PDF документ
Протокол - 10.01.2017г. - PDF документ
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - 22.12.2016г. - документи
Вътрешните правила за обществените поръчки - .pdf файл
ДОГОВОР ЗА ЗАКУСКИ ЗА 2016г. - PDF
РЕШЕНИЕ 2016-PDF
ПРОТОКОЛ 2016-PDF
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2016-PDF
ОБРАЗЦИ 2016-PDF
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 2016-PDF
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - PDF документ
ДОКУМЕНТАЦИЯ - PDF документ
ОБРАЗЦИ - PDF документ
СЪОБЩЕНИЕ - PDF документ
ПРОТОКОЛ 08.01.2015г. - PDF документ
ПРОТОКОЛ ОТ 14.01.2015г. - PDF документ
РЕШЕНИЕ 15.01.2015г. - PDF документ
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ - PDF документ
Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача - PDF документ
Вътрешни правила за обществени поръчки - PDF документ
Страници:    1