АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
ДЕЙНОСТИ по тема № 5 "Производствени хранителни процеси" от Проект № LLP-2013-COM-MP-026 на СП „Коменски”

На 22.04.2015 г. учениците от ІІІ-а клас от НУ ,,Иванчо Младенов’’ посетиха хлебозавод ,,Житара’’ в град Враца. Хлебозаводът е един от най-големите производители на качествен хляб и хлебни изделия във Враца и региона.

Технологът на хлебозавода запозна учениците и техния ръководител госпожа Галя Христова с производствения процес:

  1. Запознаване със санитарно-хигиенните изисквания за престой и работа в хлебозавода.
  2. Представяне на материалната база и техниката, свързана с:

- процеса на смесване на съставките и омесване на тестото;

- начина на съхранение на тестото до неговото втасване;

- опичане на хляба и проверка качеството на изпичане;

- съхранение на хляба и транспортирането му до магазините.

     3.  Практическа работа – учениците сами омесиха тесто, моделираха различни фигурки от него.                   

     След това получиха своите вече изпечени изделия.

Постигнати резултати:

            Учениците бяха много впечатлени от обстановката в хлебозавода, от модерната техника, използвана при производството на хляба, от различните етапи на производствения процес. С интерес наблюдаваха омесването на тестото, процеса на втасване, задаваха много въпроси, които ги вълнуваха в момента. Технологът на хлебозавода им обясни изчерпателно всички необходими дейности и отговори на техните въпроси. Учениците бяха удивени, когато видяха вече изпечения ароматен хляб.

Предоставена им беше възможността сами да омесят и оформят свои хлебни изделия. След изпичането им, те бяха горди, че са се докоснали до тайнството, свързано с производството на хляба.

            Насладиха се на прясно изпечен хляб и хрупкави солети.Назад