АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
ДЕЙНОСТИ по тема № 5 "Производствени хранителни процеси" от Проект № LLP-2013-COM-MP-026 на СП „Коменски”

На 21.04.2015 г. група ученици от ІІ-б клас, с класен ръководител г-жа Соня Еленкова, от НУ “Иванчо Младенов” посетиха модерното предприятие „Майстор Цветко”, известно с високото качество на произвежданите там месни продукти.

При влизането си децата бяха впечатлени от изключителните мерки и изисквания за спазване на лична хигиена и специално облекло на работещите в производството. Интерес предизвикаха отделните цехове за пълнене и оразмеряване на суровите колбаси и помещенията за изсушаването им. Учениците се впечатлиха и от машините за опаковане на продуктите и сплескването им до желаната форма. Служители на предприятието разказаха как се извършва транспортирането на вкусната продукция при специална температура.

Накрая любезните домакини почерпиха второкласниците с продукти от богатия си асортимент – вкусни кренвирши, салами, луканки и филета.Назад