АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
ДЕЙНОСТИ по тема № 5 "Производствени хранителни процеси" от Проект № LLP-2013-COM-MP-026 на СП „Коменски”

На 01.04.2015 г. група ученици от НУ “Иванчо Младенов” посетиха сладкарска къща ”Кампино” – фирма, утвърдила позициите си на пазара и спечелила доверието на клиентите с високото качество на производствената си продукция.

            С цел запознаване с производствения процес на сладкарските изделия, в мероприятието взеха участие девет ученици (трима от I клас, двама от II клас и четирима от IV клас) и двама учители – Светла Тодорова и Петя Иванова.

   Описание на дейностите:

1. Запознаване със санитарно-хигиенните изисквания за престой и работа в производствен хранителен цех.

2. Представяне на материалната база – техниката и помещенията за съхранение на продуктите.

3. Презентиране на производствен процес – изработка и украса на торта.

4. Практическа работа – участие на учениците в производствена дейност.

Постигнати резултати: Учениците проявиха изключително голям интерес към производствения процес на сладкарски изделия, като оцениха ролята на качествените и здравословни продукти за постигане на добро качество и престиж на пазара. Малките сладкари показаха много добри умения за декориране и естетическо оформяне на изработените от тях изделия. Децата бяха впечатлени от хигиената и здравната култура на работещите в цеха, от направените демонстрации и бързината на тяхното изпълнение, от съвременната модерна техника, в услуга на производството, но най–вече от вкусните пасти, с които се почерпиха в края на своето посещение. Детските емоции и приповдигнато настроение, смесени с аромат на сметана и шоколад, бяха най–голямата награда за присъстващите. Назад