АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Открит урок в 1 клас!

На 24.04.2015 г. в І Г клас, г-жа Румяна Петрова – кл. ръководител на паралелката, изнесе открит урок в часа по Математика – ЗИП. Урокът бе на тема :”Събиране и изваждане на числата до 20”. Целта бе г-жа Петрова да популяризира професионалната си работа пред колегите – възпитатели и като учител-наставник да предложи своите идеи и натрупан опит на по-младите си колеги.

Урокът премина при изключителен интерес и засилена активност на първокласниците, които учителката провокира чрез груповата работа. Състезателният характер на ролевата игра допринесе за творческата атмосфера в часа и спонтанната изява на всички ученици от паралелката.

С голямо умение г-жа Румяна Петрова успя да съчетае математическото познание с литературно, за да стимулира мисленето и креативността на възпитаниците си.

Поздравления за Вас и за всички ученици от І Г .

Чудесни деца, прекрасен педагог!Назад