АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
В НУ,,Иванчо Младенов” гостуваха експерти от Регионална инспекция по околна среда и водите – гр. Враца.

Тази година кампанията е под мотото «Влажните зони и нашето бъдеще». Ще бъде представена презентация за значението на влажните зони, защо са ценни и защо трябва да се опазват.

Всички деца ще участват в изработването на два макета от оригами на животни и растения, за които зоните са типични местообитания.

Следващата инициатива ще се проведе на 5 февруари от 11.30 ч. в аулата на СОУ «Христо Ботев», гр. Враца.

На 2 февруари 2015 година стартира и Младежкият фотоконкурс за влажни зони. В него могат да се включат желаещи на възраст между 15 – 24 години. Участниците в конкурса трябва да направят снимка на любимата си влажна зона с телефон или цифров фотоапарат и в периода 2 февруари – 2 март 2015 година да я публикуват на страницата на Рамсарската конвенция за Световния ден на влажните зони - www.worldwetlandsday.org

Участващите имат шанс да спечелят самолетен билет до избрана от него за посещение влажна зона в света, с любезното съдействие на Star Allience.

 

На 2 февруари през 1971 г. в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция. България е една от първите страни, подписала конвенцията и към момента на територията на страната има обявени 11 зони, с обща площ 35 487.2 хектара.

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно конвенцията, влажните зони са: „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра”.

Повече информация за Световния ден на влажните зони, Рамсарската конвенция, както и презентация по темата за тази година, може да откриете на страницата МОСВ - http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=55 , както и на страницата на

РИОСВ – Враца www.vracakarst.com.Назад