АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Каним всички желаещи да се включат в Зелена олимпиада под патронажа на МОСВ и ПУДООС

Зелената олимпиада е най-мащабното образователно събитие с екологичен характер. То е без аналог в страната по обхват и по мащаб на провеждане. Всяка година в проявата се включват хиляди деца от 1. до 12. клас от цялата страна. През 2013 г. са регистрирани 5278, а през 2012 г. – 4677 участници.

Инициативата има за цел да повиши знанията на учениците за опазване на околната среда и да изгради у тях отговорно отношение към природата. Тя стимулира интереса им към зелената тематика и формира екологична култура от ранна детска възраст.

За реализацията се създава онлайн платформа с тестове на екологична тематика. Те са в три възрастови групи – за начален, среден и горен курс. Учениците се регистрират в сайта Zelenaolimpiada.bg и решават тест според възрастта си. Участниците, които са се представили най-добре, получават атрактивни награди.

Олимпиадата се посреща с голямо одобрение от учителите и от родителите. Медиите я отразяват с подкрепящи публикации, утвърждаващи нейната полезна роля.

През 2013 и 2014 г. инициативата е под патронажа на ПУДООС и МОСВ.Назад