КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Виктория Яворова Венчева от II –a клас спечели първо място на конкурса „Домът на книгата“

Нейната творба бе класирана на I-во място сред 94 детски творби в раздел „Рисунка“от жури в състав: Председател Камелия Велкова – Художник и членове: Лидия Георгиева – зав. отдел „Изкуство“ в РБ, Антоанета Георгиева – зам. директор в РБ, Калина Тодорова - зав. отдел "Краезнание" в РБ, за видеоклип инж. Петя Георгиева - информатик в РБ,  Дияна Статкова – информатик в РБ, Станислав Златев – видео оператор.Назад