АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

Учениците от Начално училище „Иванчо Младенов” за поредна година се включиха в инициативата известна като Ден за борба с тормоза в училище. Всички искаме да учим и да общуваме в училище, недопускайки прояви на насилие и агресия помежду ни.Членовете на Ученическия парламент раздадоха розови пеперуди с послания за добро. Ученици от четвърти клас разказаха на първокласниците защо този ден е наречен „Ден на розовата фланелка”. Цялото училище беше украсено в розово, ученици и учители избраха розови тоалети и аксесоари. Така символично заявиха  на света, че в нашето училище не се подкрепя тормозът и агресията. Тържеството бе зареждащо с  танци, песни, много настроение и емоции – такива, каквито само децата могат да ни поднесат.

      Поздравления колеги, за красивите постери и плакати, които изработихте с вашите ученици!Назад