АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
СНЕЖАНА ВЪРБАНОВА

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ - Старши учител АЕ I-IV клас
ОБРАЗОВАНИЕ - Висше - ПУ „Паисий Хилендарски“
ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - Английски език -Югозападен университет „Неофит
Рилски“
ТРУДОВ СТАЖ В ГОДИНИ  - 12
КОНТАКТИ
GSM: 087 916 8112
E-mail: snejana.varbanova@abv.bgНазад