АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
ТРЕНИРОВКА ЗА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР

С много емоции и интерес у учениците премина тренировъчното упражнение  за евакуация при пожар проведено на 30.10.2018 г., съвместно с представители на Регионална  дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”  -  Враца. Темата бе „Пожар”  от Плана за  защита при бедствия. Тренировката започна с подаден сигнал, при който учениците спазиха всички правила за бързо и безопасно напускане на сградата.

   Направената учебна евакуация на учениците и персонала показа, че правилата за безопасното напускане на сградата се знаят и се спазват от всички. Децата  имаха възможност да разгледат пожарната кола, екипировката на пожарникарите  и да се запознаят отблизо с действията им при пожар. Учениците изпратиха служителите на Регионална  дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”  -  Враца с бурни аплодисменти.Назад