АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Фамилатлон- празник на свободното време , мероприятие организирано съвместно с Център за приобщаващо образование -София, РИО-Враца и община Враца

Фамилатлон - празник на свободното време , мероприятие организирано съвместно с Център за приобщаващо образование -София, РИО-Враца и община Враца, в който празник имаше изключително сценично присъствие с ученици от нашето училище. С Центъра за приобщаващо образование ние работим съвместно по двугодишен проект "Училището е и мое право". Дейностите са насочени към обучителна и практическа работа с 5- ма учители от училището и с ученици от паралелките, в които се обучават деца със СОП. Учениците-участници работят по интерактивен начин с колегите от Центъра и съвместно определят посоката на  обучение в дейности, посветени на екипната работа между различните ученически характери и възрасти.

    Специалистите от Центъра за приобщаващо образование направиха дарение на училището- цифров фотоапарат, с който децата да запаметяват своя училищен живот.Назад